Status: W toku

Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Upadłość Tetacom sp. z o. o.

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2017 roku Sąd ogłosił upadłość Tetacom spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością i ustanowił syndyka w osobie Szymona Mojzesowicza.

 

Postanowienie-Tetacom-06-07-2017

13.03.2018

Postanowienie Sądu z dnia 28 lutego 2018