Status: W toku

Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Upadłość Miravena Cosmetics sp. z o. o.

Postanowieniem z dnia 28 maja 2018 roku Sąd ogłosił upadłość Miravena Cosmetics spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i ustanowił syndyka w osobie Szymona Mojzesowicza.

06.06.2018

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 28 maja 2018 roku