Status: W toku

Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Upadłość konsumencka – Tomasz Panabażys

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 stycznia 2019 r., sygn. akt X GU 1856/18, ogłosił upadłość Tomasza Panabażys, numer PESEL 73031008118, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd określił przedmiotowe postępowanie jako postępowanie główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Na Sędziego- komisarza wyznaczono SSR Katarzynę Kuć – Kwaśniewicz, a na syndyka Szymona Mojzesowicza (nr licencji 1046).

24.01.2019

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 22 styczeń 2019 roku

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji.