Status: W toku

Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Upadłość konsumencka – Piotr Jurkiewicz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 września 2017 r., sygn. akt X GU 1465/17, ogłosił upadłość Piotra Jurkiewicza, numer PESEL 72072805652, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd określił przedmiotowe postępowanie jako postępowanie główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Na Sędziego- komisarza wyznaczono SSR Ewę Królikowską-Saks, a na syndyka Szymona Mojzesowicza (nr licencji 1046).

04.10.2017

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 27 września 2017 roku

13.03.2018

Postanowienie Sądu z dnia 14 lutego 2018

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji.