Status: Zakończone

Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Upadłość konsumencka – Michał Dobkowski

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2017 r., sygn. akt X GU 1908/16, ogłosił upadłość Michała Dobkowskiego, numer PESEL 77031901312, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd określił przedmiotowe postępowanie jako postępowanie główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Na Sędziego- komisarza wyznaczono SSR Monikę Gajdzińską- Sudomir, a na syndyka Szymona Mojzesowicza (nr licencji 1046).

 

21.04.2017

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2017 r., sygn. akt X GU 1908/16, ogłosił upadłość Michała Dobkowskiego, numer PESEL 77031901312, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd określił przedmiotowe postępowanie jako postępowanie główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Na Sędziego- komisarza wyznaczono SSR Monikę Gajdzińską- Sudomir, a na syndyka Szymona Mojzesowicza (nr licencji 1046).

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Powyższe zgłoszenia, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt X GU 1908/16,  na adres:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

 

Postanowienie Michal Dobkowski

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji.