Status: Zakończone

Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Upadłość konsumencka – Jacek Rybacki

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 maja 2017 r., sygn. akt X GU 378/17, ogłosił upadłość Jacka Rybackiego, numer PESEL 59032506338, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd określił przedmiotowe postępowanie jako postępowanie główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Na Sędziego- komisarza wyznaczono SSR Piotra Pełczyńskiego, a na syndyka Szymona Mojzesowicza (nr licencji 1046).

30.05.2017

Postanowienie z dnia 30.05.2017

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji.