Status: Zakończone

Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Upadłość konsumencka – Elżbieta Ćwiklińska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2017 r., sygn. akt X GU 893/17, ogłosił upadłość Elżbiety Ćwiklińskiej, numer PESEL 59081401547, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd określił przedmiotowe postępowanie jako postępowanie główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Na Sędziego- komisarza wyznaczono SSR Darię Popłonyk, a na syndyka Szymona Mojzesowicza (nr licencji 1046).

25.08.2017

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 22 sierpnia 2017 roku

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji.