Status: W toku

Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Postępowanie w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego In-Genero Sp. z o.o.

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2018 roku Sąd postanawia otworzyć przyspieszone postępowanie układowe In-Genero spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyznacza nadzorcę sądowego w osobie Szymona Mojzesowicza.

06.06.2018

Postanowienie Sądu z dnia 25 kwietnia 2018