Status: W toku

Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Fijałkowski

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 roku Sąd zabezpieczył majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Szymona Mojzesowicza.

29.11.2018

Postanowienie Sądu z dnia 29 listopada 2018