Status: W toku

Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości P-U Technox sp. z o. o.

Postanowieniem z dnia 28 lipca 2017 roku Sąd zabezpieczył majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Szymona Mojzesowicza.

09.08.2017

Postanowienie sądu z dnia 28 lipca 2017