Status: W toku

Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości P. T. Victorious Sp. z o.o.

Postanowieniem z dnia 31 października 2018 roku Sąd zabezpieczył majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Szymona Mojzesowicza.

29.11.2018

Postanowienie Sądu z dnia 31 października 2018