Status: Zakończone

Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Upadłość konsumencka – Małgorzata Ozdarska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 października 2016 r., sygn. akt X GU 1224/16, ogłosił upadłość Małgorzaty Ozdarskiej, numer PESEL 73031304544, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

26.10.2016

Postanowienie SR z dnia 26.10.2016

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 października 2016 r., sygn. akt X GU 1224/16, ogłosił upadłość Małgorzaty Ozdarskiej, numer PESEL 73031304544, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd określił przedmiotowe postępowanie jako postępowanie główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Na Sędziego- komisarza wyznaczono SSR Monikę Gajdzińską- Sudomir, a na syndyka Szymona Mojzesowicza (nr licencji 1046).

Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Powyższe zgłoszenia, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt X GU 1224/16,  na adres:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

postanowienie-z-dnia-26-10-2016-r-sygn-akt-x-gu-1224_16

02.05.2017

Ogłoszenie syndyka o przetargu dotyczącym sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Ogłoszenie syndyka o przetargu dotyczącym sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 47,80 m2 położonego w Warszawie przy ul. Hawajskiej 10 m. 36.
Lokal usytuowany jest na 1 piętrze 11-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego. Powierzchnia lokalu wynosi 47,80 m2, na którą składają się 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc. Do lokalu przylega loggia.
Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 320.439 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych).

Szczegóły: m-ozdarska-ogloszenie-o-przetargu

06.07.2017

Ogłoszenie syndyka o sprzedaży mieszkania z wolnej ręki

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji.