Wycena wartości nieruchomości

LEGE ADVISORS specjalizuje się w wycenie nieruchomości. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu operatów szacunkowych. W naszym zespole posiadamy biegłego sądowego.

Wycena wartości nieruchomości przygotowywana jest w oparciu o kompleksowe procedury i metody przy jednoczesnym stosowaniu odnośnych przepisów prawa oraz zastosowania etyki zawodowej tj. zachowania tajemnicy zawodowej, bezstronności i obiektywności we wszystkich swoich działaniach.

Wycena nieruchomości przeprowadzona przez naszych specjalistów pozwala określać wartość rynkową, wartość odtworzeniową, bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości lub wartość godziwą.

W ramach naszej działalności przeprowadzamy szereg wycen nieruchomości, m.in. w celu:

Poza współpracą z Klientami indywidualnymi posiadamy również bogate doświadczenie w zakresie świadczenia usług:

Rzeczoznawca majątkowy

LEGE ADVISORS zatrudnia specjalistów  dziedziny rzeczoznawstwa majątkowego. Uprawnienia oraz kwalifikację poszczególnych pracowników są dostępne w zakładce O nas.

Wycena nieruchomości Warszawa

Nasze kompetencje w zakresie wycen nieruchomości były budowane w oparciu o konkurencyjny rynek warszawski. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu analiz i wyceń dotyczących terenów i okolic Warszawy. Mimo naszej specjalizacji, mamy w swoim portfolio również zrealizowane projekty dla inwestycji z pozostałych części kraju. Zapraszamy do kontaktu.

Wycena nieruchomości niekomercyjnych – case study

Masz pytania? Wypełnij formularz, oddzwonimy.