Wycena wartości nieruchomości

LEGE ADVISORS specjalizuje się w wycenie nieruchomości. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu operatów szacunkowych. W naszym zespole posiadamy biegłego sądowego.

Wycena wartości nieruchomości przygotowywana jest w oparciu o kompleksowe procedury i metody przy jednoczesnym stosowaniu odnośnych przepisów prawa oraz zastosowania etyki zawodowej tj. zachowania tajemnicy zawodowej, bezstronności i obiektywności we wszystkich swoich działaniach.

Wycena nieruchomości przeprowadzona przez naszych specjalistów pozwala określać wartość rynkową, wartość odtworzeniową, bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości lub wartość godziwą.

W ramach naszej działalności przeprowadzamy szereg wycen nieruchomości, m.in. w celu:

 • ustalenie wartości rynkowej nieruchomości w celu jej sprzedaży
 • wycena nieruchomości celem zabezpieczenia wierzytelności kredytobiorcy
 • ustalenia wartości mienia dla potrzeb podziału majątku,
 • ustalenia wysokości podatku od spadków i darowizn lub od czynności cywilno – prawnych,
 • rozliczenia poniesionych nakładów
 • przekształcenia prawa spółdzielczego w prawo własnościowe

Poza współpracą z Klientami indywidualnymi posiadamy również bogate doświadczenie w zakresie świadczenia usług:

 • instytucjom państwowym, w celu ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie, ustalenia wysokości opłat adiacenckich, planistycznych, czy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia ceny w trybie przetargu, wyceny mienia na potrzeby sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Mienia Wojskowego, wyceny mienia na potrzeby sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu czy najemcy,
 • bankom – wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, wyceny egzekucyjne,
 • deweloperom i inwestorom – wyceny inwestycji dla potrzeb finansowania, księgowych oraz sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy

LEGE ADVISORS zatrudnia specjalistów  dziedziny rzeczoznawstwa majątkowego. Uprawnienia oraz kwalifikację poszczególnych pracowników są dostępne w zakładce O nas.

Wycena nieruchomości Warszawa

Nasze kompetencje w zakresie wycen nieruchomości były budowane w oparciu o konkurencyjny rynek warszawski. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu analiz i wyceń dotyczących terenów i okolic Warszawy. Mimo naszej specjalizacji, mamy w swoim portfolio również zrealizowane projekty dla inwestycji z pozostałych części kraju. Zapraszamy do kontaktu.

Wycena nieruchomości niekomercyjnych – case study

 • Klient:
  Właściciel działki budowlanej.
 • Przedmiot opracowania:
  budowa budynku mieszkalnego.
 • Wartość inwestycji:
  0,8 mln zł.
 • Zakres opracowania:
  przygotowanie wyceny nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu udzielonego na budowę budynku mieszkalnego.
 • Rezultat:
  W oparciu o dostarczone dokumenty techniczne i administracyjne oraz na podstawie informacji od Klienta przygotowano wycenę nieruchomości w stanie na dzień wyceny (działka niezabudowana) oraz w stanie po ukończeniu inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego.

Masz pytania? Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji.