Dokumentacja cen transferowych

 

Nasi wykwalifikowani specjaliści pomogą bezpłatnie zweryfikować obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych i jej zakres w świetle obowiązujących przepisów, a następnie przedstawimy ofertę sporządzenia dokumentacji.

Jak wygląda współpraca?

Dokumentacja cen transferowych przygotowywana jest w następujący sposób:

 

Dokumentacja cen transferowych

Kto jest zobligowany do sporządzenia dokumentacji?

Do sporządzania dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych zobligowane są podmioty spełniające podane niżej warunki:

Warunek 1: Powiązania kapitałowe lub osobowe

W grę wchodzą zarówno powiązania kapitałowe jak i osobowe. Wg. aktualnych przepisów powiązanie kapitałowe wystąpi wówczas, gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (bezpośrednio lub pośrednio). Podmioty zaś uznaje się za powiązane osobowo, gdy dany podmiot bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu, także ze względu na pokrewieństwo lub stosunek pracy.

Warunek 2: Istnienie transakcji z podmiotami powiązanymi

Pojęcie transakcji lub innych zdarzeń należy traktować zgodnie z orzecznictwem jako grupy takich samych, bądź podobnych usług lub sprzedaży. Rolą osoby sporządzającej jest odpowiednie zakwalifikowanie transakcji.

Sporządzenie dokumentacji jest obowiązkowe podczas zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi, także gdy chodzi o spółkę niebędącą osobą prawną. Podobnie jest w przypadku, gdy mamy do czynienia z umową wspólnego przedsięwzięcia lub inną tego typu, jak np. umowa konsorcjum.

Warunek 3: Wartość transakcji

Jeśli chodzi o ceny transferowe, dokumentacja musi zostać przygotowana, kiedy przekroczone są następujące progi:

  • 20 000 euro – dla transakcji z rajami podatkowymi.
  • 50 000 euro – przy przekroczeniu 2 000 0000 euro przychodu lecz nie więcej niż 20 000 000 euro, powiększane o 5 000 euro wraz z każdym 1 000 0000 euro przychodu dla dokumentacji local file;
  • 140 000 euro – przy przekroczeniu 20 000 000 euro przychodu lecz nie więcej niż 100 000 000 euro, powiększane o 45 000 euro wraz z każdymi 10 000 0000 euro przychodu dla dokumentacji master file;
  • 500 000 euro – przy przekroczeniu 100 000 000 euro przychodu dla dokumentacji Country-by-Country Reporting;

Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji cen transferowych

Przy sporządzaniu dokumentacji za lata obrotowe wcześniejsze niż 2017 należy jednak pamiętać o poprzednich limitach, gdyż dokumentacja powinna być sporządzana zgodnie z ówczesnymi przepisami.

Zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019r. obowiązuje nowelizacja, która wprowadza nowe progi w przypadku, których powstaje obowiązek sporządzania cen transferowych:

  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji;

 

Wprowadzono także nowe zwolnienia dla transakcji między podmiotami krajowymi po spełnieniu szeregu warunków oraz co istotne wydłużono termin na składanie informacji o cenach transferowych i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

 

Masz pytania? Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji.