Dokumentacja cen transferowych

 

Dla naszych klientów przygotowujemy także dokumentację cen transferowych. Proponujemy nie tylko przygotowanie dokumentacji od zgłoszenia żądania przez stosowny organ w ustawowym terminie 7 dni. Proponujemy także bieżące prowadzenie dokumentacji cen transferowych, które uchroni przed odrzuceniem przez sądy administracyjne.

Nasi wykwalifikowani specjaliści pomogą w przygotowaniu takiej dokumentacji w oparciu o wnikliwą analizę koncepcji biznesowych i ujęcie jej w ramach struktury kapitałowej.
Dokumentacja cen transferowych przygotowywana jest w następujący sposób:

Dokumentacja cen transferowych

 

Do sporządzania dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych zobligowane są podmioty spełniające 1 z 3 podanych niżej warunków:

Warunek 1: Powiązania kapitałowe lub osobowe

W grę wchodzą zarówno powiązania kapitałowe jak i osobowe. Wg. aktualnych przepisów powiązanie kapitałowe wystąpi wówczas, gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (bezpośrednio lub pośrednio). Podmioty zaś uznaje się za powiązane osobowo, gdy dany podmiot bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu, także ze względu na pokrewieństwo lub stosunek pracy.

Warunek 2: Istnienie transakcji z podmiotami powiązanymi

Pojęcie transakcji nie jest wprost zdefiniowane w przepisach, ale na podstawie orzecznictwa można przyjąć, iż oznacza ono zdarzenie powodujące przekazanie jakiegoś dobra lub usługi na rzecz drugiej strony za wynagrodzeniem.

Sporządzenie dokumentacji jest obowiązkowe podczas zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi, także gdy chodzi o spółkę niebędącą osobą prawną. Podobnie jest w przypadku, gdy mamy do czynienia z umową wspólnego przedsięwzięcia lub inną tego typu, jak np. umowa konsorcjum.

Warunek 3: Wartość transakcji

Jeśli chodzi o ceny transferowe, dokumentacja musi zostać przygotowana, kiedy przekroczone są następujące progi:

  • 30 000 euro – dla transakcji usługowych,
  • 50 000 euro – dla transakcji towarowych,
  • 20 000 euro – dla transakcji z rajami podatkowymi,
  • 100 000 euro – dla transakcji materialnych, jeżeli obrót na transakcji jest niższy niż 20% kapitału zakładowego.

Masz pytania? Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]