Analiza rynku nieruchomości

Analiza rynku umożliwia określenie jego wielkości i charakterystyki

Analizy rynku realizowane przez Lege Advisors przeprowadzane są ze szczególną rzetelnością.

Prześlijcie mi ofertę

Wśród naszych usług znajduje się analiza rynku nieruchomości lub analiza sektorowa / branżowa dla dowolnego sektora biznesu. Do projektów wykonujemy:

 • analizę cen transakcyjnych
 • analizę cen ofertowych
 • analizę popytu/podaży
 • analizę prognoz dla poszczególnych sektorów nieruchomości i biznesu.

Zakres analizy rynku zależny jest od konkretnych założeń biznesowych. Stąd ich zakres projektowany jest w ścisłej współpracy z klientem.

Proces przygotowania analizy rynku do konkretnego projektu we współpracy z naszą firmą można zobrazować następująco:

Proces badania rynku

Niektóre analizy rynku znajdą Państwo w dziale O nas/Publikacje.

Analiza rynku nieruchomości

Jedną z wykonywanych dla naszych klientów z sektora nieruchomości analiz, jest analiza rynku nieruchomości komercyjnych. Nasi Klienci są zainteresowani badaniem cen sprzedaży, stawek czynszu najmu, długością okresu ekspozycji przy sprzedaży oraz wysokością popytu i podaży na danym rynku lokalnym. Niezależnie od lokalizacji przygotowujemy takie analizy i dostarczamy Klientom raport z wynikami. Na tej podstawie Klienci są w stanie podjąć decyzję o inwestowaniu w dany rynek lub inną decyzję strategiczną dotyczącą biznesu jaki prowadzą. Nasze doświadczenie w badaniu sektorowym zarówno rynku nieruchomości jak i różnych branż biznesu pozwala nam skutecznie zgromadzić i zinterpretować dane niezbędne do procesu decyzyjnego.

Analiza sektorowa / branżowa biznesu

W ramach analizy rynku, przygotowujemy dla naszych klientów analizy dowolnego sektora rynku na potrzeby podjęcia decyzji o rozpoczęciu biznesu lub zmiany strategii biznesowej.

W zależności od potrzeb możemy przeanalizować wszystkie dane ogólnodostępne dla danej branży biznesu i przedstawić w formie szczegółowego raportu bądź przeprowadzić badania i dokonać analizy i prognozy parametrów w danej branży. Rodzaje biznesu są w zasadzie dowolne – od rynku usług fitness po wysokojakościową produkcję rolną – wedle potrzeb naszych klientów.

Analiza rynku – case study

 • Klient:
  Inwestor planujący wejście na polski rynek
 • Przedmiot opracowania:
  Analiza rynku fitness w dużych miastach w Polsce północnej
 • Zakres opracowania:
  Przygotowanie analizy danych sektora rynku fitness w uzgodnionym obszarze z perspektywy Inwestora planującego inwestycję w postaci sieci siłowni z wysokim standardem usług, w tym szczegółowa analiza popytu i podaży.
 • Rezultat:
  W wyniku przeprowadzonych badań i na podstawie zgromadzonych informacji Inwestor otrzymał raport zawierający szereg informacji i wskaźników dotyczących stanu historycznego, aktualnego i prognoz dla rynku fitness oraz dodatkowo analizę wskaźnikową opłacalności inwestycji i stóp zwrotu dla badanego obszaru.

 

Masz pytania? Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]