Przemysław Furmanek

Asystent syndyka

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.
Prelegent konferencji naukowych z dziedziny prawa cywilnego oraz administracyjnego.
Wiedzę prawniczą zdobywał w kancelariach prawnych od 2015 roku.
Obecnie na stanowisku Asystenta syndyka w ramach, którego zajmuje się kwestiami restrukturyzacji spółek handlowych.
W swoich zainteresowaniach skupia się na tematyce obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Znajomość języków

język polskijęzyk angielski

Masz pytania? Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]