Mariusz Milczarek

Asystent Rzeczoznawcy Majątkowego

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, studiów magistersko – inżynierskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz Podyplomowego Studium Wyceny Nieruchomości na tej samej uczelni. Pracował na stanowisku specjalisty ds. wyceny nieruchomości. Obecnie asystent Rzeczoznawcy Majątkowego. W branży nieruchomości od 2012 roku.

Mariusz Milczarek

Znajomość języków

język polskijęzyk angielski

Masz pytania? Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]