Anna Kaźmierska

Senior Rzeczoznawca / Członek Zarządu / Manager Działu Wycen Hipotecznych

Rzeczoznawca majątkowy od 2008 roku. Absolwentka Gospodarki Przestrzennej na SGGW oraz Real Estate Investment and Management na Nottingham Trent University i Sheffield Hallam University. Ukończyła Podyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. RICS trainee (kandydatka na członka RICS). Uczestniczka licznych szkoleń zawodowych z obszaru rynku nieruchomości. Znajduje się na prowadzonej przez Związek Banków Polskich liście rzeczoznawców uprawnionych do wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności bankowych. Autorka licznych wycen nieruchomości mieszkalnych oraz komercyjnych na potrzeby sprzedaży, zabezpieczeń hipotecznych, podatkowo-finansowych i innych. Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie złożonych nieruchomości komercyjnych na terenie całej Polski, w tym także nieruchomości nietypowych, jak np. obiekty zabytkowe, hotele, centra handlowe czy stacje benzynowe. Stale współpracuje z bankami, jednostkami administracji publicznej oraz inwestorami indywidualnymi.

Znajomość języków

język polskijęzyk angielski

Kwalifikacje

Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych w analizie rynku dokonywanej w celu wyceny nieruchomości, nr 151/WSRM/2018Zobacz
Metoda dyferencyjna w wycenie nieruchomości na przykładzie wyników badań dla celu szacowania wartości szkód w obszarze ograniczonego użytkowania portów lotniczych, nr 72/WSRM/2018Zobacz
Ocena ekonomiczna zmiany standardu energetycznego budynku biurowego. Możliwość jej wykorzystania w podejściach dochodowym i mieszanym wyceny nieruchomości, nr 29/WSRM/2018Zobacz
Prawne aspekty odpowiedzialności cywilnej w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Ubezpieczenia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego i biegłego sądowego, nr 23/MSRM/2019Zobacz
Projekt standardu dotyczącego wyceny nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Debata środowiskowa nad projektem standardu, nr 43/MSRM/2019Zobacz
Real Estate Investment and Management, Master of Science, Sheffield Hallam UniversityZobacz
Prezentacja rynku komercyjnego i analiza danych rynkowych, nr 121/MSRM/2018Zobacz
Specyfika wyceny wartości nieruchomości dla potrzeb banku w obecnej sytuacji rynkowej, nr 248/SWNB/11/2009/2234Zobacz
Wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, nr 14/2010Zobacz
Standardy wyceny i uznanie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych w Europie, nr 18/EVS-1/2009/1062Zobacz
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, nr 44/BANK-2/2010/2967Zobacz
Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych, nr 1197/SP-29/2008/244Zobacz
Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, nr 4726Zobacz

Publikacje

Rynek mieszkaniowy – ceny coraz większe, mniej nowych inwestycji

Główny Urząd Statystyczny podał, że o 8,1% wzrosły ceny mieszkań w drugim kwartale 2019 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Według GUS, ceny mieszkań na rynku wtórnym wzrosły o 9,4 proc. Na rynku pierwotnym wzrost wyniósł 6,6 proc. Jednocześnie ilość inwestycji zmniejsza się, co związane jest m.in. z brakiem lub horrendalnymi cenami gruntów.

Więcej

ROZKŁAD CEN GRUNTÓW NIEZABUDOWANYCH NA TERENIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

Opracowanie obejmuje ustalenie rozłożenia cen gruntów niezabudowanych na terenie aglomeracji warszawskiej. Założenie badawcze obejmowało pytania, czy ceny gruntów mieszkalnych maleją wraz ze wzrostem odległości od centrum Warszawy, centrum gminy czy też wraz ze wzrostem powierzchni gruntu. Opracowanie jest podzielone na sześć rozdziałów: pierwszy obejmuje wprowadzenie oraz główne cele badania, w drugim umieszczono przegląd literatury tematu, w trzecim przedstawiono główne cechy obszaru metropolitalnego Warszawy, w czwartym opisano projekt […]

Więcej

Masz pytania? Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji.