» ZespółLege Advisors

Jakub Belchowski

Łukasz Łupiński

Absolwent studiów magisterskich i inżynierskich Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Geodezja i Kartografia. Ukończył również studia licencjackie na kierunku „finanse i rachunkowość” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zdobywał m.in. jako asystent rzeczoznawcy majątkowego oraz asystent biegłego rewidenta. W branży nieruchomości  od 2015 roku, w branży finansów od 2018 roku.

Interesuje się ekonomią, czyli zarządzaniem. W wolnym czasie lubi podróżować i czytać książki.

Tomasz Chmielik

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz studiów podyplomowy z Wyceny Nieruchomości na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Obecnie student studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie oraz specjalista ds. wyceny. W branży nieruchomości od 2017 roku.

Patrycja Duda

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku administracja oraz studentka ww. Wydziału na kierunku prawo.

Wolontariusz w Fundacji Court Watch od lutego 2016 roku. Doświadczenie prawnicze zdobyła m.in. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od stycznia 2018 roku  asystent Syndyka, gdzie w głównej mierze zajmuje się sprawami dotyczącymi upadłości konsumenckich jak również przygotowywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości i prowadzeniem rozliczeń mas upadłości.

Izabela Mikulska

Ukończyła szkołę średnią o kierunku architektura krajobrazu. Przez dwa lata prowadziła własną działalność gospodarczą w branży kosmetycznej. Obecnie Koordynator Projektu, odpowiedzialna za koordynację realizowanych projektów. Odpowiedzialna również za kontakty z rzeczoznawcami majątkowymi oraz wykonywanie zestawień i obsługę rejestrów.  W branży konsultingowej od 2018 roku.

Katarzyna Bendowska

Magister inżynier na kierunku Geodezja i Kartografia, specjalność Geodezja i Szacowanie Nieruchomości, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W branży nieruchomości  od 2012 roku.

Karolina Mazurek

Studentka Wydziału Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie główny koordynator projektu, odpowiedzialna za kontakt z klientami oraz zleceniodawcami, dbająca o terminowość i płynność przepływu informacji poprzez prowadzenie bazy zleceń.

W branży nieruchomości od 2018 roku.

Łukasz Śniadek

Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Obecnie asystent rzeczoznawcy majątkowego, w branży nieruchomości od 2018 roku.

Karolina Owczarczyk

Absolwentka  bezpieczeństwa wewnętrznego na Akademii Sztuki Wojennej. Obecnie Koordynator Projektu. Odpowiedzialna za kontakt z firmami z rynku nieruchomości, rzeczoznawcami majątkowymi i klientami indywidualnymi. Dba o profesjonalną obsługę projektów i utrzymanie przyjaznych relacji z interesantami. Odpowiedzialna za prawidłową i terminową obsługę zleceń oraz zarządzanie dokumentacją. W branży od 2018 roku.

Magdalena Wiszniewska

Absolwentka studiów magisterskich i inżynierskich Politechniki Warszawskiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna ze specjalizacją w Środowiskowych Uwarunkowaniach Gospodarowania Przestrzenią. W branży nieruchomości od 2017 r., obecnie Specjalista ds. wyceny.

Adam Pasternak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w kancelariach adwokackich.
Od 2017 roku pracuje jako Asystent Syndyka i Specjalista w Dziale Restrukturyzacji, wycen przedsiębiorstw i wierzytelności. Do jego zadań należy sporządzanie dokumentów i analiz prawnych, przeprowadzanie likwidacji majątku, kontakt z podmiotami zewnętrznymi oraz szeroko rozumiane wsparcie pracy Syndyka oraz Działu według bieżących potrzeb.

„Po godzinach” interesuje się prawem karnym oraz historią.

Przemysław Furmanek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prelegent konferencji naukowych z dziedziny prawa cywilnego oraz administracyjnego. Praktyczną wiedzę prawniczą zdobywał w kancelariach prawnych od 2015 roku, a od listopada 2017r. na stanowisku Specjalisty ds. restrukturyzacji zajmuje się kwestiami restrukturyzacji oraz upadłości przedsiębiorstw.
W swoich zainteresowaniach skupia się na tematyce obsługi prawnej spółek handlowych.

Ewelina Walocha

Rzeczoznawca majątkowy od 2018 r. Absolwentka Geodezji i Kartografii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Autorka wycen nieruchomości zarówno mieszkaniowych jak i komercyjnych. Uczestnik licznych szkoleń zawodowych z obszaru rynku nieruchomości. Znajduje się na prowadzonej przez Związek Banków Polskich liście rzeczoznawców uprawnionych do wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności bankowych. W branży od 2012 r.

Stefan Banaszek

Doświadczenie zdobywał w kilkuletnich okresach pracy: w biurze projektów jako ekonomista; w przemysłowym instytucie naukowobadawczym jako specjalista, kierownik zakładu rozwoju branży, dyrektor finansowy;  w polskich  oddziałach i spółach firm zagranicznych (między innymi Japan Tabacco Inc, SDI Media A/S – dubbingi, V&S VIN & Sprit AB –właściciel marki Absolut) – jako główny księgowy. Doświadczenie zdobywał również jako: członek zarządu V&S Vin & Sprit Polska Sp. z o.o.; likwidator spółek z o o. z kapitałem zagranicznym; udziałowiec i założyciel firmy audytorskiej; producent z sukcesem ekonomicznym, własnej konstrukcji, wymagających certyfikatów jednostki badawczej, pojemników do transportu pieniędzy.

Tomasz Jagiełło

Absolwent Ekonomii Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz studiów podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie Manager Działu Ruchomości i specjalista ds. wyceny ruchomości oraz specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i osobowych. W branży ubezpieczeniowej od 2006 roku, w branży konsultingowej od 2013 roku.

Norbert Banaszek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zdobywał zarówno w ramach kancelarii prawnej, jak również jako prawnik inhouse w międzynarodowych korporacjach (m. in.  Sony Music Entertainment Poland Sp. z o.o., Avantis S.A.). Od 2010 roku działa jako niezależny konsultant, a od 2013 roku współpracuje z firmą Lege Advisors wspierając przedsiębiorców, na każdym etapie rozwoju, w aspektach prawno-finansowych. Z zamiłowania specjalista tematyki ochrony danych osobowych.

Marta Dytczak

Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej o specjalizacji Zarządzanie Ryzykiem Finansowym oraz Gospodarki Cyfrowej w Zintegrowanej Europie. Obecnie Project Manager odpowiedzialna za kontakt z klientami oraz partnerami biznesowymi. Zapewnia terminowość oraz płynność przepływu informacji poprzez prowadzenie bazy zleceń  oraz obsługę rejestrów. Do dodatkowych obowiązków należy usprawnianie codziennej pracy w ramach wewnętrznej organizacji. W branży od 2014 roku.

Mariusz Milczarek

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz Podyplomowego Studium Wyceny Nieruchomości na tej samej uczelni. Posiada doświadczenie w wycenie nieruchomości. Z branżą związany od 2012 roku. Pracował na stanowisku specjalisty ds. wyceny nieruchomości. Obecnie Specjalista ds. Wyceny.

Izabela Maciaszek

Rzeczoznawca majątkowy, w branży doradczej od 2009 roku. Absolwentka Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami, uczestniczka wielu kursów oraz wykładów z zakresu wyceny nieruchomości, analizy finansowej nieruchomości komercyjnych, sporządzania biznes planów oraz badań rynku, w tym kursu przygotowującego do uzyskania tytułu CCIM – Certified Commercial Investment Member. Doświadczenie zdobywała asystując przy sporządzaniu wycen nieruchomości, zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych, w tym między innymi: stacji benzynowych, obiektów magazynowych, hoteli czy nieruchomości zabytkowych. Autorka raportów i analiz sektorowych rynku nieruchomości.

Angelika Kiełczewska

Magister Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Uczestniczka licznych szkoleń z tematyki HR.  Obecnie Project Manager odpowiedzialna za bieżące zarządzanie biurem oraz za kompleksową koordynację i obsługę projektów, stały kontakt i utrzymywanie dobrych relacji z Klientami. Project Manager odpowiedzialna za  zarządzanie pracą administratorów projektów oraz pracowników w tym pracowników terenowych na terenie całej Polski, tworzenie zespołu projektowego i zarządzanie jego pracą lub udział w pracach zespołów projektowych, planowanie, nadzór nad terminowością, budżetem i prawidłowym wykonywaniem zadań. Odpowiedzialna za zarządzanie dokumentacją projektową oraz  za zarządzanie komunikacją pomiędzy działami, z kierownictwem oraz z osobami trzecimi zaangażowanymi w projekt (np. Klientami). Od 2011 roku w branży nieruchomości i doradztwa biznesowego.

Justyna Pieniążek-Słomińska

Rzeczoznawca majątkowy od 2016 roku. Absolwentka Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ( specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości ). Posiada doświadczenie w doradztwie majątkowym w zakresie zagadnień ewidencyjnych i geodezyjnych związanych z nieruchomościami, zabezpieczeniami hipotecznymi oraz analizami rynkowymi. W branży od 2012 r.

Paulina Rosińska

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, kierunek Zarządzanie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Wydziale Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej. Obecnie Project Manager, odpowiedzialna za bieżące zarządzanie biurem oraz koordynację realizowanych projektów. Odpowiedzialna również za kontakty z firmami z rynku nieruchomości, instytucjami finansowymi i rzeczoznawcami majątkowymi oraz koordynację zleceń w obszarze wycen nieruchomości i przedsiębiorstw. Koordynująca sprawy umów, zasad współpracy i rozliczenia. W branży konsultingowej od 2009 roku.

Katarzyna Młynarczyk

Zajmuje się analizą rynku nieruchomości i przedsiębiorstw od 2006r.  Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego uzyskała w roku 2009. Absolwentka ekonomii na SGGW oraz studiów podyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Uczestniczka licznych szkoleń zawodowych z obszaru rynku nieruchomości, wyceny przedsiębiorstw oraz sporządzania biznesplanów. Znajduje się na prowadzonej przez Związek Banków Polskich liście rzeczoznawców uprawnionych do wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności bankowych.

Anna Kaźmierska

Rzeczoznawca majątkowy od 2008 roku. Absolwentka Gospodarki Przestrzennej na SGGW oraz Real Estate Investment and Management na Nottingham Trent University i Sheffield Hallam University. Ukończyła Podyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. RICS trainee (kandydatka na członka RICS). Uczestniczka licznych szkoleń zawodowych z obszaru rynku nieruchomości. Znajduje się na prowadzonej przez Związek Banków Polskich liście rzeczoznawców uprawnionych do wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności bankowych. Autorka licznych wycen nieruchomości mieszkalnych oraz komercyjnych na potrzeby sprzedaży, zabezpieczeń hipotecznych, podatkowo-finansowych i innych. Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie złożonych nieruchomości komercyjnych na terenie całej Polski, w tym także nieruchomości nietypowych, jak np. obiekty zabytkowe, hotele, centra handlowe czy stacje benzynowe. Stale współpracuje z bankami, jednostkami administracji publicznej oraz inwestorami indywidualnymi.

Szymon Mojzesowicz MRICS

Absolwent budownictwa na wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia podyplomowe z wyceny nieruchomości na Wydziale Inżynierii Lądowej PW oraz Nottingham Trent University i Sheffield Hallam University, Wielka Brytania, na wydziale Zarządzania i Inwestowania na rynku nieruchomości. Member of RICS – członek The Royal Institution of Chartered Surveyors – Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (Wielka Brytania). Rzeczoznawca Majątkowy, wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w specjalizacji wycena przedsiębiorstw i nieruchomości oraz restrukturyzacja przedsiębiorstw.  W branży doradczej od 2002 roku. Obecnie CEO w firmie, doradca restrukturyzacyjny / syndyk przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Masz pytania? Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji.