Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO)

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Lege Advisors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Wł. Reymonta 12A; 01-842 Warszawa

Możecie Państwo skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: biuro@legeadvisors.pl, a także pisemnie na adres wskazany powyżej.

Kategorie danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez administratora danych:

imię (imiona) i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwę, NIP i adres reprezentowanej firmy / podmiotu, adres do kontaktu, adres e-mail, numer telefonu.

Administrator danych gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji Państwa zleceń oraz przesyłania zamówionych przez Państwa ofert i informacji na temat usług realizowanych przez administratora danych.

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w trakcie rozmów handlowych nt. świadczonych przez nas usług.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, zewnętrznej księgowości, zaś w przypadku zlecenia usług wyceny również rzeczoznawcom majątkowym będącym naszymi podwykonawcami, ale tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo będą niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu, chyba że wcześniej wyrazicie Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Masz pytania? Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji.