Publikacje | Lege Advisors

Wycena “trudnych” środków trwałych przedsiębiorstwa

Zacznijmy od definicji. Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku firmy, których wartość przekracza 10.000 złotych. Zgodnie z prawem muszą być one przydatne do wykorzystania w działalności gospodarczej przez minimum 1 rok. Do środków trwałych zaliczymy: nieruchomości, maszyny, środki transportu, urządzenia. Jako środki trwałe uznaje się też żywy inwentarz. Środki trwałe stanowią istotną część majątku firmy, która z czasem może zmieniać swoją wartość. Powinniśmy więc przyjrzeć się ich wycenie.

Jest źle, ale lepiej niż wcześniej

Odmrażanie gospodarki poprawiło sytuację. Między 11 a 17 maja sprzedaż przedsiębiorstw, w porównaniu z zeszłym rokiem, spadła o 33 proc. W drugim tygodniu po uruchomieniu galerii handlowych i hoteli jest źle, ale lepiej niż wcześniej, gdy najgorszym momencie spadki wynosiły niemal 50 proc. – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Praca zdalna uderzy w rynek nieruchomości

“Praca w systemie „home office” sprawi, że zmniejszy się zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe, a co za tym idzie zwiększy się ilość pustostanów.” – mówią Katarzyna Młynarczyk i Katarzyna Bendowska z Lege Advisors. – https://biznews.com.pl/biznes/18342-praca-zdalna-uderzy-w-rynek-nieruchomosci

Restrukturyzacja firmy. Jak dobrze ją przeprowadzić?

Szymon Mojzesowicz i Przemysław Furmanek z Lege Advisors wiedzą jak skutecznie przeprowadzić restrukturyzację firmy. I nie boją się o tym opowiedzieć. – https://brandsit.pl/restrukturyzacja-firmy-jak-dobrze-ja-przeprowadzic/

Układ częściowy – ciekawa opcja dla firmy z kłopotami

Eksperci Lege Advisors: “Układ częściowy to narzędzie, którego zadaniem jest maksymalne uproszczenie i skrócenie negocjacji z wierzycielami….” – https://biznews.com.pl/biznes/18315-uklad-czesciowy-ciekawa-opcja-dla-firmy-z-klopotami

Najnowsze dane GUS-u

W I kwartale 2020 roku odnotowano 84 099 rejestracji podmiotów gospodarczych tj. o 11,8% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 142 upadłości podmiotów gospodarczych tj. o 8,4% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. – podaje Główny Urząd Statystyczny. 

Kiedy przedsiębiorca staje się niewypłacalny?

Eksperci Lege Advisors tłumaczą kiedy przedsiębiorca staje się niewypłacalny. “Przedsiębiorcy z dużymi problemami najczęściej pomocy szukają w restrukturyzacji. Jest ona skierowana do firm, które są zagrożone niewypłacalnością, albo już są niewypłacalne.”… https://sukcespisanyszminka.pl/kiedy-przedsiebiorca-staje-sie-niewyplacalny/

Kupować teraz, czy nie kupować?

Katarzyna Bendowska, dział Wycen Hipotecznych Lege Advisors: “Sądzę, że wbrew pozorom idzie dobry czas na zakup nieruchomości. Pomogą w tym niskie stopy procentowe oraz spadek cen, który jest nieuchronny.” https://webmagazyn.pl/kupowac-teraz-czy-nie-kupowac/

Polacy mają 80 mld zł niespłaconych długów

W nową rzeczywistość po pandemii Polacy wejdą z balastem 79,8 mld zł niespłaconych długów. W pierwszym kwartale zaległości kredytowe i pozakredytowe Polaków wzrosły o ponad 2 mld zł, a liczba niesolidnych dłużników zwiększyła się o prawie 37 tys. osób. – podaje BIG InfoMonitor.

Czy kryzys na rynku turystycznym wpłynie na wynajem długoterminowy?

Ze względu na panujący stan epidemii koronawirusa w Polsce, branża turystyczna znajduje się w dużym dołku. Zerowe przychody w ostatnich miesiącach spowodowały, iż wielu przedsiębiorcom grozi niewypłacalność. Dodatkowo prognozy nie są korzystne. Wiele potencjalnych klientów w tym roku zrezygnuje z wyjazdu na wakacje lub znacznie go skróci.

Otwieramy galerie handlowe. I co dalej?

W ramach znoszenia kolejnych ograniczeń w związku z pandemią, od poniedziałku 4 maja ponownie otwarte zostały wielkopowierzchniowe galerie handlowe. Głosy płynące z rynku pozwalają sądzić, że wiele zmieni się w stosunku do stanu jaki znamy sprzed pandemii. Zmiany nie będą dotyczyły jedynie obostrzeń sanitarnych.

Test restrukturyzacyjny dla firm

Przygotowaliśmy pierwszy w Polsce test restrukturyzacyjny dla firm. Wraz z testem przedsiębiorca otrzyma rekomendację. http://test-restrukturyzacyjny.legeadvisors.pl/

Wycena nieruchomości w czasie pandemii

Ewelina Walocha z Lege Advisors o wycenie nieruchomości w czasie pandemii dla serwisu Housemarket.pl. https://www.housemarket.pl/rynek_mieszkaniowy/101/wycena_nieruchomosci_w_czasie_pandemii,22763.html

Wykonaliśmy wycenę i spis inwentarza Huty Częstochowa

Zakończyliśmy niezwykły projekt – wycenę wielkiego polskiego przedsiębiorstwa i spis jego inwentarza na zlecenie Syndyka (Mateusza Bienioszka). Tym przedsiębiorstwem była Huta Częstochowa w upadłości. Według ekspertów, była to jedna z największych w polskiej historii tego typu wycen.

Dobry początek roku w zaległościach przedsiębiorstw

32,56 mld zł warte były zaległości firm wobec partnerów biznesowych i banków na koniec lutego 2020 r. Udział firm z problemami w spłacie zobowiązań wyniósł 5,9 proc. – wynika z wstępnego bilansu otwarcia stanu zaległości przedsiębiorstw w statystykach BIG InfoMonitor oraz BIK przed pandemią.

“Koronawirus na rynku nieruchomości. Warto teraz kupić mieszkanie?”

Epidemia koronawirusa nie pozostaje bez wpływu na rynek nieruchomości. Jak wirus już wpłynął na mieszkaniówkę? To tylko chwilowe perturbacje czy powitanie bessy? Na te pytania odpowiadają w Dziennik .pl m.ni. eksperci Lege Advisors. – https://nieruchomosci.dziennik.pl/news/artykuly/6479620,koronawirus-rynek-nieruchomosci-covid-19-pieniadze-kupie-mieszkanie-epidemia-ceny-mieszkan.html

“Jest jeden segment rynku nieruchomości odporny na pandemię”

– Rynek magazynowy nabrał rozpędu w drugiej połowie 2019 roku. I wszystko wskazuje, że wzrosty tego sektora będą kontynuowane – mówią w artykule eksperci Lege Advisors – https://portalnieruchomosci.com/jest-jeden-segment-rynku-nieruchomosci-odporny-na-pandemie/

Pandemia uderza w rynek nieruchomości handlowych i usługowych

Rynek nieruchomości w Polsce cechuje obecnie duża niepewność. W tym momencie ciężko określić jak głębokie skutki przyniesie panująca epidemia COVID-19. Aktualnie najbardziej dotkniętym sektorem rynku nieruchomości są handel i usługi. Nowe prawo związane z pandemią nie dla wszystkich z tego sektora jest łaskawe. Konieczne będzie bezpośrednie wsparcie ze strony Państwa – uważają eksperci firmy doradczej Lege Advisors.

Pre-pack i wycena aktywów do innych postępowań

1. Zawieranie transakcji na rynku a wycena aktywów Transakcje sprzedaży są podstawą działania gospodarki rynkowej. Każdego dnia ludzie kupują wiele różnych produktów i usług, które służą zaspokojeniu ich różnych potrzeb. Ze sprzedażą wiążą się takie zagadnienia jak cena, wartość i wycena. Zagadnienia te dotyczą wszystkich nabywanych dóbr i usług, ale w przypadku dóbr materialnych o relatywnie wysokiej wartości mają szczególne znaczenie. Ważne jest, żeby znać […]

Przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe

Poniższe postępowania restrukturyzacyjne przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli już odpowiednie środki naprawcze, są zdecydowani na restrukturyzację i potrzebują zawrzeć układ z wierzycielami w ramach, którego mogą dokonać rozłożyć spłatę zobowiązań na raty, umorzyć część zobowiązań, dokonać konwersji na udziały lub akcje.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najprostszym narzędziem restrukturyzacyjnym, jakie przewiduje polskie prawo. Jest ono skierowane do firm, które nie potrzebują ochrony przed egzekucją, a ich wierzytelności sporne nie stanowią więcej niż 15% wszystkich wchodzących do układu. Jednocześnie daje ono możliwość umorzenia części zobowiązań, rozłożenia spłaty na raty oraz dokonania konwersji na udziały lub akcje.

Czym jest Postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne jest dla przedsiębiorców, którzy potrzebują czasu na ratowanie majątku firmy i renegocjowanie umów do warunków pozwalających przetrwać nadchodzący kryzys. Zapewnia najlepszą ochronę przed egzekucją spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, chroniąc chociażby przed dochodzeniem należności z hipoteki czy zastawu.

Komentarz eksperta do planowanych zmian w prawie upadłościowym

Aktualne przepisy prawa upadłościowego obligują do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ciągu 30 dni od daty wystąpienia niewypłacalności. W innym wypadku narażają członków zarządu na odpowiedzialność osobistą. Natomiast niewypłacalność występuje w momencie, kiedy firma traci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W teorii z powodu pandemii większość firm nie jest zdolna, lub niedługo utraci zdolność, do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań.

Uratuj swój biznes przed skutkami pandemii

Pandemia COVID-19 z pewnością jest olbrzymim zagrożeniem zdrowotnym dla całej ludzkości. Jednak nie możemy zapominać o jej potencjalnych skutkach dla krajowej i światowej gospodarki. W zaistniałej sytuacji rozsądny przedsiębiorca powinien już teraz zastanowić się nad możliwościami ratowania biznesu w obliczu gwałtownego pogorszenia się jego kondycji.

Masz pytania? Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji.