Porady dotyczące restrukturyzacji firmy

Problemy finansowe w przedsiębiorstwach rysują zwykle dość apokaliptyczną wizję upadku, jednak nie zawsze muszą oznaczać początek końca danego interesu. Istnieje wiele sposobów na poprawę sytuacji finansowej oraz usprawnienie działania przedsiębiorstwa. Jedną z nich jest gruntowna restrukturyzacja, umożliwiająca wprowadzenie niezbędnych zmian w firmie.

Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja jest zespołem działań prowadzących do poprawy efektywności przedsiębiorstwa poprzez reorganizację jego struktur. Procedura stosowana jest w przypadku pojawienia się problemów finansowych w szczególności utraty płynności finansowej. Podstawowym celem restrukturyzacji jest usprawnienie funkcjonowania oraz poprawa wydajności wykorzystania zasobów firmy. Naprawa odbywająca się w ten sposób przypomina nieco postępowanie upadłościowe (udział sądu i doradcy restrukturyzacyjnego), ale w przeciwieństwie do niego – firma ma szansę nie tylko przetrwać, ale również osiągać sukcesy w przyszłości. Wdrożenie rozwiązań restrukturyzacyjnych pozwala na łagodne przejście przez trudny okres, ograniczając straty majątkowe do minimum. Przyczyn wprowadzania procedur restrukturyzacyjnych jest wiele. Większość z nich znajduje się wewnątrz firmy i mogą do nich należeć np. zbyt wysokie koszty działalności, przeinwestowanie lub straty ponoszone na etapie produkcji.

Kto może z niej skorzystać?

Restrukturyzacja to działania przeznaczone głównie dla przedsiębiorstw, które są w stanie „wstać z kolan” i działać dalej. O podjęciu restrukturyzacji warto pomyśleć odpowiednio wcześnie, póki jeszcze są środki na jej przeprowadzenie. Należy bowiem pamiętać, że pozyskanie zewnętrznego finansowania na restrukturyzację jest bardzo trudne. Warunkiem wprowadzenia restrukturyzacji jest możliwość zawarcia ugody z wierzycielami.

Jakie korzyści przynosi restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy to przede wszystkim szansa dla przedsiębiorstwa znajdującego się w pozornie beznadziejnym położeniu, ale również dla jego wierzycieli. Dzięki prawnemu wprowadzeniu postępowania naprawczego majątek firmy jest zabezpieczony przed egzekucją komorniczą, a samo przedsiębiorstwo może nadal pracować i samodzielnie zarobić na spłatę wszelkich wierzytelności. Wymierną korzyścią transformacji jest zauważalny wzrost wartości firmy oraz przyszłościowa szansa na powiększenie jej majątku.

Cztery procedury restrukturyzacyjne w pigułce

Pierwszą ścieżką jaką może obrać przedsiębiorstwo znajdujące się w opałach finansowych jest tzw. postępowanie o zatwierdzenie układu. Procedura ta charakteryzuje się minimalnym sformalizowaniem, pozwala na samodzielne wypracowanie warunków spłaty długów, bez konieczności angażowania sądu w negocjacje z wierzycielami. Rola organów władzy sądowniczej sprowadza się jedynie do potwierdzenia zawartego między dłużnikiem a wierzycielami układu. Rozwiązanie sprawdza się w firmach, które stale działają oraz pozostają wypłacalne, jednakże chwilowo utraciły płynność lub są taką utratą zagrożone w niedalekiej przyszłości.

Kolejnymi praktykowanymi procedurami restrukturyzacyjnymi są przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe. Powyższe postępowania są do siebie podobne, w obydwu układ z wierzycielami wypracowywany jest dopiero w trakcie postępowania (głosowanie nad zawarciem układu odbywa się w ramach zgromadzenia wierzycieli), a jego propozycje oparte są na planie restrukturyzacji sporządzonym przez nadzorcę sądowego. W trakcie postępowania dłużnik zachowuje prawo prowadzenia swoich spraw (czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają zgody nadzorcy sądowego). Przyspieszone postępowanie układowe z założenia zakłada szybszy tryb procedowania (np. wniosek o otwarcie postępowania powinien być rozpatrzony teoretycznie w terminie 7 dni), ale skorzystanie z niego jest możliwe, jeśli suma wierzytelności spornych (które dłużnik kwestionuje i wobec których nie wydano prawomocnego wyroku czy prawomocnej decyzji) uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Jeśli przekracza 15% to prowadzi się postępowanie układowe w trybie „zwykłym”.

Ostatnim i chyba najbardziej daleko idącym trybem restrukturyzacji jest postępowanie sanacyjne, które umożliwia nie tylko redukcję długów w ramach układu z wierzycielami, ale rozwiązanie nieopłacalnych umów z kontrahentami i ograniczenie zatrudnienia w trybie przewidzianym dla upadłości. Sanacja zapewnia największą ochronę przed egzekucją, ale w większości przypadków wiąże się z odsunięciem dotychczasowego zarządu od sprawowania władzy i powierzeniem jej zarządcy ustanowionemu przez sąd.

Podstawą każdego postępowania restrukturyzacyjnego powinien być wiarygodny plan restrukturyzacji sporządzony w sposób profesjonalny i czytelny. Plan restrukturyzacji musi przekonać wierzycieli, że redukcja zobowiązań i udzielenie kredytu zaufania dłużnikowi jest bardziej opłacalne niż przeprowadzenie upadłości. Restrukturyzacja może bowiem przynieść korzyści zarówno dla samego dłużnika i jego pracowników, jak i dla kredytodawców, dostawców, podwykonawców, klientów. Warunkiem podjęcia skutecznej restrukturyzacji jest podjęcie działań odpowiednio wcześnie. Warto zatem skorzystać z usług doradcy restrukturyzacyjnego w momencie pierwszych symptomów problemów finansowych.

Masz pytania? Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji.