blog | Lege Advisors

600 mln złotych długów wobec sądów

Długi Polaków wobec sądów wzrosły w minionym roku o ponad połowę do 608 mln zł. Gwałtowny przyrost był głównie efektem niestosowania się do wyroków orzekających o zwrocie majątku pochodzącego z przestępstwa. Taki tytuł ma m.in. rekordowa zgłoszona do BIG InfoMonitor przez sąd zaległość na 48 mln zł. Rodacy „zapominają” również płacić grzywien i kosztów sądowych. Na liście dłużników wymiaru sprawiedliwości na koniec 2019 r. było ponad 147 tys. osób.

(more…)

Rekordowy rok w Dziale Wycen Hipotecznych

2019 był dla Działu Wycen Hipotecznych rokiem rekordowym. Sporządziliśmy w tym czasie ponad 1800 operatów szacunkowych dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytowej banku. To o 25% więcej niż w roku poprzednim. Operaty dotyczyły, w znacznej mierze, typowych nieruchomości (lokali mieszkalnych, gruntów niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi), jednak nie tylko. Na terenie całego kraju zrealizowaliśmy również kilkadziesiąt wycen obiektów nietypowych, o przeznaczeniu komercyjnym. Wśród najciekawszych i największych projektów należy wyróżnić:

(more…)

330 projektów Działu Analiz i Opinii

Ostatni kwartał 2019 roku to zdecydowany wzrost obsłużonych zleceń w Dziale Analiz i Opinii Lege Advisors. Zakończyliśmy ponad 330 projektów w różnych formach opracowań. Dotyczyły one zarówno typowych nieruchomości lokalowych, czy gruntów niezabudowanych, jak i większych, mniej typowych, nieruchomości zabudowanych obiektami komercyjnymi (biurowymi, przemysłowymi, czy ośrodkami wypoczynkowymi). Poniżej przedstawiamy kilkanaście największych projektów, które udało się nam zrealizować w IV kwartale.

(more…)

Polskie firmy w listopadzie: mniej upadłości i niewypłacalności

W listopadzie upadłość ogłosiło 37 firm, a więc mniej o 28,8 proc.w porównaniu z październikiem i o 27,5 proc. mniej niż w listopadzie ubiegłego roku – poinformowało w raporcie KUKE.

(more…)

Majątek wspólny małżonków w upadłości konsumenckiej

Z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości. – orzekł Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów.

(more…)

Najwięcej zaległości w handlu i budownictwie

Wartość zaległości przedsiębiorstw wobec partnerów biznesowych i banków zbliżyła się na koniec III kw. do 31,5 mld zł. Od lipca do września na kontach firm przybyło ponad 225 mln zł (0,7 proc.) płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na min. 500 zł – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej.

(more…)

Upadłości polskich firm w październiku

W październiku upadłość ogłosiły 52 firmy, czyli o 6,1 proc. więcej niż we wrześniu, ale o 22,4 proc. mniej w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku – informuje w raporcie KUKE.

(more…)

Wycena wierzytelności zabezpieczonych hipoteką

Liczba kredytów hipotecznych odsprzedawanych przez banki rośnie. W 2013 roku było to 1447 “hipotek”. W 2018 r. aż 4447. Duże portfele wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie (rzeczowo na nieruchomościach) kupują od banków firmy windykacyjne, które mają większe doświadczenie w egzekwowaniu wierzytelności od dłużników. W tym skomplikowanym procesie nabywania i odzyskiwania wierzytelności uczestniczy także firma Lege Advisors.

(more…)

Rynek mieszkaniowy – ceny coraz większe, mniej nowych inwestycji

Główny Urząd Statystyczny podał, że o 8,1% wzrosły ceny mieszkań w drugim kwartale 2019 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Według GUS, ceny mieszkań na rynku wtórnym wzrosły o 9,4 proc. Na rynku pierwotnym wzrost wyniósł 6,6 proc. Jednocześnie ilość inwestycji zmniejsza się, co związane jest m.in. z brakiem lub horrendalnymi cenami gruntów.

(more…)

Szkolenie dla praktyków prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

Szymon Mojzesowicz, Norbert Banaszek i Przemysław Furmanek wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych. Szkolenie odbyło się 13 września w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

(more…)

Co drugi bankrut był notowany w KRD

Upadłość osoby fizycznej to proces złożony, a nierzadko pierwszą oznaką poważnych problemów jest dług. Na 3715 bankrutów w pierwszym półroczu 2019 roku 62,02% było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów w dniu ogłoszenia upadłości przez sąd. Mieli na koncie 7320 zaległych zobowiązań o łącznej wartości 89,5 mln zł. – informuje Krajowy Rejestr Długów.

(more…)

Busy summer time in the Analysis & Opinion Department

Despite the holiday period, our Analysis & Opinion Department (AOD) of Lege Advisors was working at full speed. We were able to fully implement the intended business plans. Since June this year, the AOD has completed about 50 property valuation orders covering both typical residential properties or undeveloped land, and larger, less typical real properties built up with commercial facilities, including offices, industrial facilities, and holiday resorts.

(more…)

Wakacyjny, ale pracowity czas w Dziale Analiz i Opinii

Mimo okresu wakacyjnego Dział Analiz i Opinii (DAO) Lege Advisors pracował na pełnych obrotach. Udało się nam w pełni wykonać zamierzone plany biznesowe. Od czerwca br. DAO zrealizował około 50 zleceń na wyceny nieruchomości: zarówno typowe nieruchomości lokalowe, czy grunty niezabudowane, jak i większe, mniej typowe – nieruchomości zabudowane obiektami komercyjnymi, w tym biurowymi, przemysłowymi oraz ośrodkami wypoczynkowymi.

(more…)

Lege Advisors: 15 years in business

When we were entering the business world as a group of young enthusiasts in 2004, a semi-, or fully-detached house was selling for PLN 3.9 thousand per sq.m.(!). In Marki, land earmarked for development was selling well below PLN 100 per sq.m., and interest rates were much higher. It was long ago. Everything has changed since then except one thing: we continue to be committed and we are not going to change that. We expand our business, work on quality, and improve our competencies on a continuous basis. Through these efforts, we have increasingly more to offer and we do our best to make the difference.

(more…)

15 lat działalności Lege Advisors

Gdy we wrześniu 2004 roku zaczynaliśmy naszą działalność, jako grupa młodych zapaleńców, segment na Sadybie sprzedawał się za 3,9 tys. zł/mkw (!). Grunty budowlane w Markach kosztowały grubo poniżej 100 zł/mkw, a stopy procentowe były znacznie wyższe. To było dawno temu. Wszystko od tamtego czasu się zmieniło, oprócz jednego: jesteśmy zaangażowani i nie zamierzamy tego zmieniać. Poszerzamy zakres działania, wciąż pracujemy nad jakością i podnosimy kompetencje. Dzięki temu mamy do zaoferowania coraz więcej i staramy się, aby było coraz lepiej.

(more…)

Więcej upadłości, więcej restrukturyzacji

W lipcu br. upadłość ogłosiły 44 firmy, czyli o 15,8 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z lipcem ubiegłego roku liczba upadłości zmniejszyła się o 4,3 proc. – poinformowała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

(more…)

Restrukturyzujemy firmę branży transportowej

19 sierpnia br. Sąd Rejonowy w Białymstoku otworzył postępowanie restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa Kingi Zalewskiej P.P.H.U. Romex z wniosku, w którego przygotowaniu brał udział zespół Lege Advisors sp. z o.o.

(more…)

Coraz więcej niezapłaconych faktur

Jak pokazują wyniki najnowszego badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, w II kwartale 2019 roku wydłużył się średni czas oczekiwania na zapłatę ze strony kontrahentów z 3 miesięcy i 24 dni do 4 miesięcy i 6 dni. Blisko 9 na 10 firm przyznaje, że ma problem z regulowaniem zobowiązań przez kontrahentów. Prawie 95% badanych przedsiębiorców boi się, że w kolejnych miesiącach problemy te nie znikną.

(more…)

Masz pytania? Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji.